กู้เงินออมสิน


 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: ไม่เกิน 19% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20 ขึ้นไป
 • ระยะเวลา: สูงสุด 96 เดือน

กู้เงินออมสินในปี 2566 สะดวกสบาย ได้ทุกที่ แค่มี MyMo

ต้องยอมรับเลยว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ไม่ว่าจะทำงาน หรือประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เช่นนี้ สถาบันทางการเงินต่าง ๆ จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนคนไทย ด้วยสินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ ในวงเงินที่ไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทุกคน ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 Pantip สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 Pantip การกู้เงินออมสินที่มียอดค้นหาเป็นจำนวนมากในอินเทอร์เน็ตอย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา” ที่ปล่อยให้กู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ออมสิน ส่วนจะมีรายละเอียด และวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสินอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

 

กู้เงินออมสิน 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

เศรษฐกิจไม่ดี การจ้างงานก็ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีรายได้ประจำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโนบายของรัฐบาล ทางธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการกู้เงินออมสิน 10,000 บาท สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เป็นการกู้เงินออมสินแบบไม่มีหลักประกัน ปล่อยกู้ในวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก และเริ่มชำระเงินคืนในงวดที่ 7 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสิน 10,000 บาทนี้ ผ่านทาง MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมระยะเวลาชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

 

 

ยืมเงินออมสิน 50,000 บาท เสริมพลังฐานรากให้มั่นคง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน จึงได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแบบไม่มีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับสำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำอย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ในการปล่อยสินเชื่อให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน หรือเทียบเท่า 4.20% ต่อปี ผ่อนชำระเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือน ได้นานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีระยะปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก และสามารถขอสินเชื่อยืมเงินออมสินด้วยตัวเองผ่านทาง MyMo ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาของธนาคารให้เสียเวลาอีกด้วย

วิธีการลงทะเบียนขอยืมเงินธนาคารออมสิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เปิดแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกด“ถัดไป”
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าถูกต้อง หรือไม่ และกด “ถัดไป”
 • เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และกด“ถัดไป”
 • อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข ให้ละเอียด และกด “ยอมรับ”
 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไปจนสุดหน้า และกด “ยืนยัน”
 • กดรับรหัส OTP เมื่อได้รับรหัสยืนยันจาก SMS แล้ว ให้กรอกรหัส OTP และกด “ยืนยัน”

 

ปี 2023 นี้ กู้เงินออมสินได้ง่าย ๆ ผ่าน MyMo

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินจากการระบาดของไวรัสโคโรนาของการทรวงการคลังที่มีวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ให้กับประชาชนคนไทย โดยสามารถกู้เงินออมสินได้สูงสุดถึงรายละ 50,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของทางธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้ยื่นของกู้สินเชื่อนี้เป็นมาก

จากการเปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ที่ผ่านมา มีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเงินด่วนนี้ได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ และรองรับความต้องการของผู้คนที่มากขึ้น จึงได้มีการปรับกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ในการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถยื่นขอกู้ได้อีกครั้ง โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินออมสินผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นั่นเอง

 

เพราะว่าเศรษฐกิจจะดีได้ก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคง สินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา การกู้เงินออมสินทั้งสองอย่าง ต่างก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีวงเงินฉุกเฉินสำหรับใช้การจ่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง

 

แนะนำช่องทางเงินด่วนดีๆ ที่นี่

 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: ไม่เกิน 19% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20 ขึ้นไป
 • ระยะเวลา: สูงสุด 96 เดือน
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 12000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: 19.99-25% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 7000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: 19.8-25% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20-55 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: ไม่กำหนด