ยืมเงินทรู


 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุผู้ยืมเงิน: 18 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: 1-3 เดือน

วิธียืมเงินทรูค่าโทรทรูฉุกเฉินกดอะไร 2022

ยืมเงินทรู ฉุกเฉิน 2022 เป็นบริการที่ให้เฉพาะลูกค้าที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ในระบบเติมเงินเท่านั้นเพื่อทำการยืมเงินทรูมูฟเอช โดยการจะให้มีการยืมตังทรูได้ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เบอร์มือถือเครือข่ายทรูมูฟเอชระบบเติมเงินจะสามารถยืมเงินทรูมูฟเอชได้ ดังนั้นนอกจากรู้วิธีกดอะไรถึงจะยืมค่าโทรทรูได้แล้ว จะต้องรู้เงื่อนไขด้วย

เงื่อนไขในการยืมเงินทรู ฉุกเฉิน 2022

 1. ก่อนทำการยืมตังทรู เบอร์ที่ใช้นี้จะต้องมีอารใช้งานมานานมากกว่า 90 วันขึ้นไป
 2. เงินที่เหลือในระบบก่อนทำการยืมตังทรู จะต้องเหลือไม่ถึง 5 บาท
 3. วันที่ใช้งานจะต้องเหลือไม่ถึง 5 วัน
 4. เมื่อทำการยืมตังทรูมาแล้วจะใช้งานได้ถึง 23.59 น. ภายในวันที่ทำการยืมในวันนั้น
 5. ต้องรู้ว่าการยืมตังทรูจะมีค่าธรรมเนียม
 6. หากยังไม่ทำการคืนเงินที่ยืมค่าโทรทรูครั้งที่แล้วก็จะไม่สามารถยืมตังทรูรอบใหม่ได้

วิธีการยืมเงินทรูฉุกเฉิน 2022

การยืมเงินทรู จะให้ยืมได้ตั้งแต่ 5 – 95 บาท โดยจะมีวิธีกดซึ่งง่ายมากๆเหมาะสำหรับช่วงเวลาฉุกเฉินต้องการยืมเงินทรูมูฟได้เป็นอย่างดี และจะมีค่าธรรมเนียมเท่าไร

 1. ยืมเงินทรู 5 บาทกดอะไร  *937*5#  ค่าธรรมเนียม 1 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 2. ยืมเงินทรู 10 บาทกดอะไร *937*10# ค่าธรรมเนียม 2 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 3. ยืมเงินทรู 20 บาทกดอะไร *937*20# ค่าธรรมเนียม 2 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 4. ยืมเงินทรู 25 บาทกดอะไร *937*25# ค่าธรรมเนียม 4 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 5. ยืมเงินทรูมูฟเอช 30 บาทกดอะไร *937*30# ค่าธรรมเนียม 4 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 6. ยืมเงินทรู 35 บาทกดอะไร *937*35# ค่าธรรมเนียม 5 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 7. ยืมเงินทรู 40 บาทกดอะไร *937*40# ค่าธรรมเนียม 5 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 8. ยืมเงินทรู 45 บาทกดอะไร *937*45# ค่าธรรมเนียม 6 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 9. ยืมเงินทรู 50 บาทกดอะไร *937*50# ค่าธรรมเนียม 6บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 10. ยืมเงินทรู 60 บาทกดอะไร *937*60# ค่าธรรมเนียม 7 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 11. ยืมเงินทรู 70 บาทกดอะไร *937*70# ค่าธรรมเนียม 7 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 12. ยืมเงินทรู 80 บาทกดอะไร *937*80# ค่าธรรมเนียม 9 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 13. ยืมเงินทรู 85 บาทกดอะไร *937*85# ค่าธรรมเนียม 9 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 14. ยืมเงินทรู 90 บาทกดอะไร *937*90# ค่าธรรมเนียม 11 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน
 15. ยืมเงินทรู 95 บาทกดอะไร *937*95# ค่าธรรมเนียม 11 บาท จ่ายคืนวันที่เติมเงิน

วิธีการยืมค่าโทรทรูฉุกเฉิน 2022

เป็นการยืมค่าโทรทรูเป็นนาที โดยจะสามารถโทรได้ 5 นาที และ 25 นาทีและสามารถจะใช้ได้ภายในวันที่กดยืม ไม่เกิน 23.59 น. โดยมีวิธีดังนี้

 • ยืมค่าโทรทรูเป็นเวลา 5 นาที กด *919*1#
 • ยืมค่าโทรทรูเป็นเวลา 25 นาที กด *919*12#
 • จะมีการคิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 2 – 10 บาท จ่ายคืนในวันที่มีการเติมเงิน

แนะนำช่องทางเงินด่วนดีๆ ที่นี่

 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20 ขึ้นไป
 • ระยะเวลา: ไม่ระบุ
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 7000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: 19.8-25% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20-55 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20-60 ปี
 • ระยะเวลา: 12-60 เดือน