สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน


 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: สูงสุด 15 ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: 1-24 เดือน

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนทำได้อย่างไร ?

เป็นที่เข้าใจดีกว่ารูปแบบการทำงานของคนในปี 2566 ได้เปลี่ยนไปมากส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินก็เปลี่ยนไปเช่นกัน หากเป็นเมื่อก่อนถ้าจะขอสินเชื่อก็ต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเองและเอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ แต่ปัจจุบันนี้หากต้องการสมัครสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ใช้เอกสารเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าในเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ใช้กับลูกค้าในทุกกลุ่ม แต่จะใช้สำหรับผู้ที่ได้เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และใช้ได้กับเฉพาะสินเชื่อกสิกรไทยประเภทบัตรกดเงินด่วน Xpress cash และสินเชื่อเงินด่วน Xpress loan เท่านั้น หากเป็นสินเชื่ออื่นก็ยังคงต้องยึดตามเงื่อนไข คุณสมบัติอื่นตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนคือสินเชื่อใด ?

หากข้อจำกัดที่ทำให้คุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อจากธนาคารใดได้เลยคือการไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสลิปเงินเดือน อย่าเพิ่งหมดความพยายามเพราะสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์และสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนยังมีให้คุณได้สมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อที่มีเงื่อนไขครบตามที่คุณต้องการจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ

 • สินเชื่อ Xpress cash เป็นสินเชื่อที่ใช้บัตรกดเงินด่วนออกมาจากตู้บริการ โดยมีวงเงินให้มากถึง 5 เท่าของเงินเดือน โดยมีเงื่อนไขที่ทำให้คุณต้องหันมาสนใจในทันทีที่ได้ยินคือเป็นหนึ่งในสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนและไม่ต้องมีคนค้ำประกันในสินเชื่อแต่อย่างใด เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดโดยมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15000 บาท ทำงานประจำ และมีอายุอยู่ในช่วงที่สมัครได้เท่านั้น และที่สำคัญเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์ประเภทนี้หากได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารก็ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ยื่นกู้ได้ทันที 
 • สินเชื่อ Xpress loan เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเหมือนกับ Xpress cash ทุกประการ แต่จะมีความแต่ต่างกันในตัวของเงินก้อนและระยะเวลาในการชำระเงินคืน และได้ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภทสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ ใครที่ต้องการใช้เงินก้อนเพื่อลงทุนหรือเป็นเงินทุนสำรองไม่ควรพลาด

สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ใครบ้างที่สมัครสินเชื่อได้

หากคุณจะยึดเอาเงื่อนไขเรื่องการไม่มีสลิปเงินเดือนมาเป็นเกณฑ์ในการสมัครสินเชื่อกสิกรไทย คนกลุ่มแรกที่มีสิทธิสมัครสินเชื่อดังกล่าวได้คือผู้ที่ได้รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำในองค์กรนั้น ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่หากคุณไม่ได้รับเงินเดือนผ่านทางธนาคารกสิกรไทยถามว่าจะสมัครสินเชื่อกสิกรไทยที่ต้องการได้หรือไม่ ? คำตอบคือได้ แต่คุณจะต้องนำหลักฐานที่แสดงถึงรายได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย หรือรายการแสดงเงินเข้า – ออก จากธนาคารมาเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการสมัครในครั้งนี้ด้วย 

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนคืออีกหนึ่งสินเชื่อที่รองรับกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารให้สามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของธนาคารที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว และนอกจากนี้สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จำเป็นเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการสินเชื่อแต่ติดเรื่องหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณมีข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นเชื่อว่าสินเชื่อกสิกรไทยช่วยแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่ได้อย่างแน่นอน

แนะนำช่องทางเงินด่วนดีๆ ที่นี่

 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุผู้ยืมเงิน: 18 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลา: ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: ไม่เกิน 19% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20 ขึ้นไป
 • ระยะเวลา: สูงสุด 96 เดือน
 • จำนวนเงินเดือนและรายได้: 15000 บาท/เดือน
 • อัตราต่อปี: 20-25% ต่อปี
 • อายุผู้ยืมเงิน: 20-60 ปี
 • ระยะเวลา: สูงสุด 60 เดือน