ขอสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารกับธนาคารกสิกรออนไลน์ 2023

จริงหรือไม่ว่าปี 2566 สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสาร ?

เอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขอสินเชื่อไม่ว่าจะขอจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่นที่คุณสนใจ แต่สำหรับธนาคารกสิกรนั้นคุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนี้คุณสามารถขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสารได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกสารแสดงรายได้ เอกสารเครดิตบูโรหรือสลิปเงินเดือน แต่จะมีเพียงหลักฐานชนิดเดียวที่จำเป็นต้องใช้เพื่อขอสินเชื่อกสิกรนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อดังกล่าว โดยสินเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่สินเชื่อทั่วไปที่ธนาคารมีอยู่แต่จะเป็นสินเชื่อเงินด่วน X press Loan และ บัตรเงินด่วน X press Cash เท่านั้น โดยผู้ที่สมัครได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจะต้อง

  • ได้รับเงินเดือนโดยบริษัทได้เซ็นสัญญาโอนเงินเดือนให้กับพนักงานผ่านระบบบัญชีของธนาคารกสิกรเท่านั้น 
  • ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ที่สามารถขอสินเชื่อได้ซึ่งกำหนดไว้ที่ 15000 บาท 
  • อีกทั้งจะต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองงานและต้องมีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานนั้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน 

นอกจากนี้หากสมัครผ่านระบบออนไลน์เฉพาะของธนาคารยังสามารถรู้ผลการอนุมัติภายใน 30 นาทีอีกด้วย นี่จึงเป็นความพิเศษที่ธนาคารมีให้สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติดังกล่าว

หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไข สมัครสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารได้หรือไม่ ? 

ถึงแม้ว่าสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan และบัตรเงินด่วน Xpress Cash จะมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมายให้กับผู้ที่ได้รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคารกสิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมี สลิปเงินเดือนได้นั้น คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงื่อนไขตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ก็ยังสามารถสมัครใช้บริการในสินเชื่อดังกล่าวได้ แต่เพียงแค่ไม่ได้สิทธิสมัครสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารเท่านั้นเอง แต่ถึงแม้จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับสมัครสินเชื่อกสิกรบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเอกสารอื่นใดที่จำเป็นเฉพาะเลยเพียงแค่มีเอกสารดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกสิกร โดยต้องลงลายมือชื่อกำกับให้เรียบร้อย 
  • สลิปเงินเดือนที่แสดงถึงรายได้ปัจจุบันของคุณ 1 เดือน และที่สำคัญเอกสารจะต้องออกมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน หากไม่มีจะใช้เป็นหนังสือรับรองรายได้ที่หน่วยงานออกให้ก็ได้ หรือจะใช้เป็นเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

หากเป็นการขอสินเชื่อในประเภทอื่น ๆ แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลมาค้ำประกันการขอสินเชื่อให้ แต่คุณวางใจได้เลยว่าสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท จัดอยู่ในส่วนของสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ ยื่นเรื่องกู้ได้ด้วยตัวคุณเอง 

สินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารทั้ง Xpress Cash และ Xpress Loan ต่างกันอย่างไร ? 

ความแตกต่างของสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารทั้ง 2 อยู่ที่ Xpress Cash จะเป็นลักษณะของบัตรกดเงินด่วน ที่หากคุณจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถนำบัตรกดเงินด่วนที่ได้มาไปกดเงินออกมาจากตู้ ATM เพื่อใช้งานได้ทันที แต่ Xpress Loan จะเป็นเงินก้อนที่อนุมัติให้ตามวงเงินแล้วโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรแล้วคุณสามารถไปเบิกใช้หรือกดเงินออกมาใช้จ่ายด้วย และนอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างในส่วนอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกสิกรไทย เงื่อนไขการชำระหนี้คืน ดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระหนี้ เป็นต้น

การที่จะสมัครสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารได้นั้น นอกจากเงื่อนไขสำคัญข้างต้นแล้ว ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลง เงื่อนไข และคุณสมบัติอื่นอีกด้วย และถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องใช้เอกสาร แต่การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อกสิกรดังกล่าว ในปี 2023 ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเท่าไร หากคุณพร้อมก็ยื่นสมัครสินเชื่อได้ทันที