สมัครบัตรประชารัฐออนไลน์ ดูคุณสมบัติผู้สมัครบัตรประชารัฐล่าสุด ทำบัตรประชารัฐกดเงินสดในเดือนนี้ 2565/2022

เงื่อนไขและการสมัครบัตรประชารัฐหรือประชารัฐบัตรคนจน 2565

บัตรประชารัฐ 2565 หรือประชารัฐบัตรคนจน คือ บัตรสวัสดิการที่เป็นโครงการของรัฐบาลในการช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้ได้มีค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละวัน เช่น ค่ารถ ค่าเดินทางต่างๆ ค่าอาหารอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อครอบครัว ซึ่งไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคน ผู้ที่จะลงทะเบียนหรือสมัครทำบัตรประชารัฐกดเงินสดจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลกำหนดมาให้

เงื่อนไขการสมัครทำบัตรประชารัฐล่าสุดหรือ ประชารัฐบัตรคนจน

 1. จะต้องเป็นบุคคธรรมมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. เป็นบุคคลว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 3. จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินที่ประเภทเงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือหากมีทรัพย์สินจะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 4. กรณีที่มีรถยนต์ จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาด้วย แต่ถ้ามี 2-3 คันก็จจะไม่ได้รับสิทธิการทำบัตรประชารัฐ และการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาเช่นกัน (เนื่องจากรายได้ที่ใช้ในการทำบัตรเครดิต เริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบัตรประชารัฐล่าสุด 2565

 1. ผู้ที่มีบัตรประชารัฐล่าสุกจะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นจำนวนเงิน 200-300 บาทต่อเดือน ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ 
 2. ผู้ที่มีบัตรประชารัฐจะได้รับเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะซึ่งก็จะไม่สามารถเบิกถอนเป็นเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยจะแบ่งเป็น
 • เป็นค่าโดยสารประจำทางรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
 1. จะได้รับเงินค่าน้ำ 100 บาทต่อเดือน โดยจะต้องจ่ายไปก่อน แล้วเงินจะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนแต่ไม่เกินเดือนถัดไป เมื่อมีการเช็คจากระบบแล้วเรียบร้อย
 2. จะได้รับเงินค่าไฟ 230 บาทต่อเดือน โดยเราต้องจ่ายไปก่อน แล้วเงินจะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนแต่ไม่เกินเดือนถัดไป เมื่อมีการเช็คจากระบบแล้วเรียบร้อย
 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรประชารัฐบัตรคนจน ได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ส่วนเกณฑ์ก็คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท, ผู้สูงอายุ รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของบัตรประชารัฐล่าสุดเดือนนี้ เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2565

สำหรับในปี 2565 ผู้ที่มีบัตรประชารัฐจะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทต่อเดือน สำหรับใช้ซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายให้กับคนที่มีประชารัฐบัตรคนจน โดยจะโอนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ประมาณ 14 ล้านคน เดือนละ 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 1,500 บาท หากไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆจะมาสามารถสมทบหรือสะสมไปในเดือนถัดไปได้ และสำหรับผู้ที่รับเงินพิเศษเพิ่ม 500 บาทนี้จะเป็นคนละโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งจะใช้ในการซื้อของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอพเป๋าตัง หรือผ่านบัตรประชารัฐก็ได้