สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนทำได้อย่างไร ?

เป็นที่เข้าใจดีกว่ารูปแบบการทำงานของคนในปี 2564 ได้เปลี่ยนไปมากส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินก็เปลี่ยนไปเช่นกัน หากเป็นเมื่อก่อนถ้าจะขอสินเชื่อก็ต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเองและเอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ แต่ปัจจุบันนี้หากต้องการสมัครสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ใช้เอกสารเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าในเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ใช้กับลูกค้าในทุกกลุ่ม แต่จะใช้สำหรับผู้ที่ได้เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และใช้ได้กับเฉพาะสินเชื่อกสิกรไทยประเภทบัตรกดเงินด่วน Xpress cash และสินเชื่อเงินด่วน Xpress loan เท่านั้น หากเป็นสินเชื่ออื่นก็ยังคงต้องยึดตามเงื่อนไข คุณสมบัติอื่นตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนคือสินเชื่อใด ?

หากข้อจำกัดที่ทำให้คุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อจากธนาคารใดได้เลยคือการไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสลิปเงินเดือน อย่าเพิ่งหมดความพยายามเพราะสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์และสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนยังมีให้คุณได้สมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อที่มีเงื่อนไขครบตามที่คุณต้องการจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ

 • สินเชื่อ Xpress cash เป็นสินเชื่อที่ใช้บัตรกดเงินด่วนออกมาจากตู้บริการ โดยมีวงเงินให้มากถึง 5 เท่าของเงินเดือน โดยมีเงื่อนไขที่ทำให้คุณต้องหันมาสนใจในทันทีที่ได้ยินคือเป็นหนึ่งในสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนและไม่ต้องมีคนค้ำประกันในสินเชื่อแต่อย่างใด เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดโดยมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15000 บาท ทำงานประจำ และมีอายุอยู่ในช่วงที่สมัครได้เท่านั้น และที่สำคัญเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์ประเภทนี้หากได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารก็ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ยื่นกู้ได้ทันที 
 • สินเชื่อ Xpress loan เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเหมือนกับ Xpress cash ทุกประการ แต่จะมีความแต่ต่างกันในตัวของเงินก้อนและระยะเวลาในการชำระเงินคืน และได้ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภทสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ ใครที่ต้องการใช้เงินก้อนเพื่อลงทุนหรือเป็นเงินทุนสำรองไม่ควรพลาด

สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ใครบ้างที่สมัครสินเชื่อได้

หากคุณจะยึดเอาเงื่อนไขเรื่องการไม่มีสลิปเงินเดือนมาเป็นเกณฑ์ในการสมัครสินเชื่อกสิกรไทย คนกลุ่มแรกที่มีสิทธิสมัครสินเชื่อดังกล่าวได้คือผู้ที่ได้รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำในองค์กรนั้น ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่หากคุณไม่ได้รับเงินเดือนผ่านทางธนาคารกสิกรไทยถามว่าจะสมัครสินเชื่อกสิกรไทยที่ต้องการได้หรือไม่ ? คำตอบคือได้ แต่คุณจะต้องนำหลักฐานที่แสดงถึงรายได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย หรือรายการแสดงเงินเข้า – ออก จากธนาคารมาเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการสมัครในครั้งนี้ด้วย 

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนคืออีกหนึ่งสินเชื่อที่รองรับกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารให้สามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของธนาคารที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว และนอกจากนี้สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จำเป็นเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการสินเชื่อแต่ติดเรื่องหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณมีข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นเชื่อว่าสินเชื่อกสิกรไทยช่วยแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่ได้อย่างแน่นอน

สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ

เช็คเลย ! มีที่ไหนบ้างให้สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ 2564

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพหรือทำกิจการงานใดก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะกู้เงิน ขอสินเชื่อ หรือทำธุรกรรมทางการเงิน เพราะผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ถูกปรับเปลี่ยนและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มคน กลุ่มอาชีพในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการรายย่อยทั้งหลาย เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังคิดจะขอสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระในปีนี้แล้วไม่รู้ว่ามีสถาบันการเงินใดให้กู้บ้าง? บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเพราะบทความนี้เรามีคำตอบให้คุณว่าสามารถสมัครหรือลงทะเบียนในสินเชื่อใดได้บ้าง ? 

 สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระประเภทบัตรกดเงินสดและบัตรกดเงินด่วน

บัตรกดเงินสด / บัตรกดเงินด่วนถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าอนุมัติง่าย และสามารถสมัครได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพประจำ รับราชการ ทำงานอิสระ หรือค้าขายทั้งมีหน้าร้านและหาบเร่แผงลอย เพียงแค่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและชีพอิสระประเภทของบัตรกดเงินสด / บัตรกดเงินด่วน ที่มีคนนิยมทำกัน 2 ลำดับแรกคือ

 • บัตรกดเงินสด People card ของธนาคารออมสิน มีวงเงินสินเชื่อให้คุณกดเงินออกมาใช้จ่ายถึง 30000 บาท เป็นสินเชื่อหมุนเวียนไม่กำหนดระยะเวลาในการชำระคืน โดยมีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกิน 28% ต่อปี ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระบัตรกดเงินสด people card จะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 7000 บาท มีรายงานการเดินบัญชีที่แสดงเงินเข้า – ออก ในทุกเดือน เพื่อเป็นหลักฐานแทน สลิปเงินเดือนในการสมัครบัตรกดเงินสด แต่ ณ ตอนนี้อาจะมีการชะลออนุมัติบัตรให้กับลูกค้ารายใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
 • บัตรอิออน เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารที่ได้ยินชื่อกันมายาวนาน ไม่ว่าจะทำงานประจำ อาชีพอิสระ หรือค้าขายก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสมัครสินเชื่อออนไลน์ของอิออน เพียงแค่มีรายได้ 8000 บาท / เดือน และมีหลักฐานเงินเข้า – ออกบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (180 วัน) ก็สมัครได้แล้ว เงื่อนไขน้อย สมัครง่าย กดเงินมาใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ วงเงินสินเชื่อที่ได้รับก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรายได้ 

สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ ใช้เงินก้อน กู้ง่าย ธนาคารไหนบ้าง ? 

นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสดที่กู้ได้ง่ายแล้ว ยังมีสินเชื่อเงินก้อนจาก ธนาคารที่มีบริการสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระในปี 2021 นี้บ้าง มาดูกันเลย 

 • สินเชื่อมณีทันใจ จาก SCB เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพค้าขายผ่านออนไลน์ที่มีรายได้ 25000 บาท ต่อเดือนให้สมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอพ SCB easy ได้ โดยมีวงเงินสินเชื่อให้มากถึง 300000 บาท ผ่อนชำระกลับคืนธนาคารภายใน 3 ปี (36 เดือน) โดยมีดอกเบี้ยสินเชื่ออยู่ที่ MRR+7% (ประมาณ 12.995% ต่อปี)
 • สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก GSB เป็นสินเชื่อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ต้องการสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ โดยให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50000 – 200000 บาท ภายในระยะเวลาชำระหนี้คืนขั้นต่ำ 36 งวด (3 ปี) แต่มีเงื่อนไขในการค้ำประกันมาพิจารณาร่วมด้วยสำหรับการขอสินเชื่อตัวนี้ แต่วงเงินที่ได้บอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ยังมีประเภทของสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระจากสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้พิจารณากันอีกด้วย ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องการแบบไหน แต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมประเมินความสามารถทางการเงินที่หามาด้วย เพื่อป้องกันการเป็นหนี้เกินความจำเป็น

บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

สมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัสออนไลน์ อนุมัติไวใช้เงินได้ทันที

บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส 2564 บัตรกดเงินสดที่ดำเนินการโดย บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ที่ให้ลูกค้าสมัครออนไลน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ของยูเมะพลัส หรือสมัครออนไลน์ผ่าน Umay+ Application โดยดาวน์โหลดได้ทั้ง ios และ Android และนอกจากนี้ยังสามารถจะสมัครผ่าน ทางไปรษณีย์ ได้อีกด้วย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปที่สาขา และยังมีบริการนัดรับเอกสารถึงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

เป็นบัตรสำหรับพนักงานประจำที่ผู้มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 25% ต่อปี

 1. บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส พรีเมียร์

เป็นบัตรสำหรับพนักงานประจำที่ผู้มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8% ต่อปี

สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

 • บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัสจะอนุมัติวงเงินให้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ผ่านบริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชี และบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application 
 • ขั้นตอนการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เมื่อมีการอนุมัติ ก็จะได้รับบัตรและเมื่อมีการเปิดบัตรก็สามารถจะกดเงินได้ทันที
 • มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหากไม่มีการกดเงินออกมาใช้ก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย
 • ลูกค้าสามารถจะกดเงินสดได้ทันใจที่ตู้ ATM ของยูเมะพลัสเอง และตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆได้ทั่วประเทศ
 • บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัสสามารถจะใช้ผ่อนชำระสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Umay+ หรือ EASY BUY ได้ทั่วประเทศเลย
 • ลูกค้าสามารถเลือกจ่ายคืนได้ขั้นต่ำขั้นต่ำ 3% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 200 บาท และหากลูกค้ามีความประสงค์จะจ่ายคืนหมดก็สามารถจะทำได้เลย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีอายุ 20 – 55 ปีบริบูรณ์
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้านและที่ทำงานที่สามารถจะติดต่อได้สะดวก
 • จะต้องมีที่พักอาศัย และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • เอกสารประกอบการสมัครหรือทำบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส
 • ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง กรณีไปสมัครด้วยตัวเองที่สาขา
 • ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ กรณีที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยจะต้องใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง โดยจะต้องออกมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน และใช้รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เดือนตัวจริง
 • กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงโดยจะต้องออกมาแล้วไม่เกิน 2 เดือนในการสมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

บัตรกสิกรไทย

รวมบัตรกสิกรไทยสุดฮิต สิทธิประโยชน์ปัง สมัครใช้งานผ่านออนไลน์สบาย ๆ 2021 (2564)

เมื่อต้องทำธุรกรรมการเงิน หรือสมัครบัตรมาพกไว้สักใบ ธนาคารกสิกรไทยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ใครหลายคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ แน่นอนว่าปัจจุบันบัตรกสิกรไทยมีออกมาให้ได้เลือกสมัครหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะ บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเดบิตกสิกร บัตรกดเงินสดกสิกร บัตรเอทีเอ็มกสิกร และเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างตอบโจทย์ ตรงความต้องการ คุ้มค่าขั้นสุด วันนี้เราจะขอแนะนำแต่ละประเภทบัตรยอดฮิตสร้างความเข้าใจ 

3 บัตรกสิกรไทย รู้จักไว้มีชัยด้านการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการทันใจ 2021 (2564)

 1. “มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม” บัตรเครดิตกสิกรไทยใบแรกที่ควรสมัคร

เริ่มต้นสมัครบัตรเครดิตกสิกรใบแรกที่เพิ่มความคุ้มค่า “มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม” โดยทุกการใช้จ่าย 25 บาทจะได้รับ 1 คะแนน เมื่อแสดงบัตรคู่ Boarding Pass สายการบินไทย สามารถพักผ่อนที่ TG Lounge ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนได้ พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางจ่กเครื่องบินสูงสุด 8 ล้านบาท สามารถใช้รูดซื้อสินค้า/บริการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน แตะจ่ายเองได้ ไม่ต้องรูดหรือเซ็นต์บัตรใด ๆ 

 1. บัตรเดบิตกสิกรไทย

เป็นบัตรกสิกรไทยประเภทเดบิต หรือเป็นที่รู้จักกันในนามบัตร atm กสิกร โดยจะสามารถใช้จ่ายกิน ช็อป เที่ยว อิ่มอร่อยไปกับอาหารโปรส่วนลดสุดพิเศษ กว่า 1000 ร้าน เที่ยวทั่วโลกทั่วร์ทั่วไป แพ็คเก็ตส่วนลโรงแรมสุดหรู เมื่อช็อปปิ้งก็รอรับส่วนลดต่าง ๆ ไม่เกินวันละ 400,000 บาทจากร้านค้าทั่วประเทศมากมาย สามารถถอนเงินออกจากบัตรได้วัน 200,000  บาท โอนเงินได้ทุกธนาคารสงสูงสุด 1 บ้านบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ทำบัตร) ราคา 60 บาท สร้างความมั่นใจวว่าจะปลอดภัย ความลับไม่ถูเปิดเผย

 1. บัตรกดเงินสด “Xpress Cash”

สุดท้ายบัตรกสิกรไทย บัตรกดเงินสดกสิกร “Xpress Cash” เป็นบัตรกดเงินสดที่ให้วงเงิน 2 กรณี คือเบิกถอนเงินสดและรูดผ่อน ซื้อของบางอย่าง โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ สามารถจ่ายคือขั้นต้ำ 5% หรือไม่น้อยไปกว่า 500 บาท ดอกเบี้ยสุดต่ำหมื่นละ 5 บาทต่อวัน กรณีรูดซื้อสินค้าอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี (36 เดือน) อนุมัติรู้วันไวภายใน 30 นาที ไม่จำเป็นต้องมีบัตรก็สามารถเบิกถอนเงินสดออกจากตู้ Atm ได้ด้วยการแสกน QR Cord ขอแค่มีเงินเดือนประจำ 15,000 ขั้น บัตรประชาชนนใบเดียว ก็สามารถสมัครได้ง่าย ๆ

ในการสมัครบัตรกสิกรไทย จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม แนะนำให้สมัครทำผ่านออนไลน์คือสะดวกสายขั้นสุด ไม่ต้องเสี่ยงไปในพื้นที่แออัด เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/ หรือแอพพลิเคชัน Kbank Plus โดยเลือกประเภทบัตรที่สนใจ จากนั้นก็กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน กดยืนยันและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ยิ่งเตรียมเอกสารครบก็อนุมัติไว (เงื่อนไขและเอกสารศึกษาเพิ่มได้ผ่านเว็บไซต์)

บัตรไทยพาณิชย์

แนะนำ! 4 บัตรไทยพาณิชย์ รู้จักไว้ สามารถสมัครใช้งานตอบโจทย์การใช้จ่าย 2021/2564

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจสมัครบัตรไทยพาณิชย์ อยากยืมเงินธนาคาร แต่เมื่อลองดูประเภทบัตรแล้วเห็นว่ามีความน่าสนใจหลากหลายเหมือนกัน อยากลองทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งดู วันนี้เราจึงได้รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของ 4 บัตรจากธนาคารไทยพาณิชย์มาให้เสียเลย รู้จักไว้ สามารถขอใช้บริการ ใช้งานตอบโจทย์การใช้จ่าย

“บัตร scb m – บัตรเครดิต scb up2me – บัตร planet scb – บัตร speedy cash” 2021/2564

 1. บัตรไทยพาณิชย์บัตร scb m

เริ่มต้นด้วยบัตรเดบิตไทยพาณิชย์บัตร scb m” แบบ VISA เหมาะกับผู้ที่ชอบช็อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ โดยจะได้รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในห้างเครือเดอะมอลล์ คะแนนสะสม M Point ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในร้านค้าทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ VISA รับ 1 คะแนน และเมื่อใช้จ่ายในห้างเครือเดอะมอลล์ รับ 2 คะแนน สุดท้ายช็อปวันเกิดราคมา 5,000 บาท รับ 6 คะแนน นอกจากนี้ยังมี M Point แลกสุดคุ้ม สิทธิพิเศษ M Privilege 

 1. บัตรไทยพาณิชย์ “บัตรเครดิต scb up 2 me”

เป็นบัตรเครดิตที่เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดต่าง ๆ รับคะแนน x3 หากใช้ในเดือนเกิดรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า – รายปีตลอดชีพ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศก็มีประกันอุบัติเหตุฟรี ๆ นอกจากจะใช้รูดซื้อสินค้า/บริการ ก็ยังสามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายในวงเงินที่กำหนดอีกด้วย มีเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพียงโทรมาที่ 02 – 777 – 7777 มีเงินเดือนต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท อายุระหว่าง 20 – 70 บริบูรณ์ก็สมัครได้แล้ว

 1. บัตรไทยพาณิชย์บัตร planet scb

เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดแลกเงิน โดยควบคุมการใช้จ่ายทั่วโลก ไม่มีชาร์จ 2.5% แลกเงินในเรทพิเศษได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแอพพลิเคชัน SCB Easy สามารถกดเงนตู้เอทีเอ็มต่างประเทศไทยสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท หรือช็อปปิ้งออนไลน์ รูดใช้จ่ายร้านค้า ต่อวันได้ 500,000 บาท ทั่วโลก ไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมรายปีตลอดชีพ ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไปไหนมาไหนเยอะ ๆ กรณีทำบัตรหายสามารถใช้แอพพลิเคชัน SCB Easy อายัดได้ทันที

 1. บัตร speedy cash

สุดท้ายเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด บัตร scb speedy cash กำหนดวงเงินให้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่อปีเฉลี่ย 18 – 25% สามารถเลือกผ่อนจ่ายหนี้ขั้นต่ำ 3% ของยอดหนี้คงเหลือ หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท สามารถเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครง่าย ๆ ผ่านออนไลน์ที่แอพพลิเคชัน SCB Easy และยังสามารถจับมือกับบริการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรได้อีกด้วย เพียงขอแค่มีเงินเดือน 10,000 บาท (พนักงานประจำ) และเงินเดือน 15,000 บาท (เจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว) มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์

มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคงจะช่วยให้หลาย ๆ คนตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งหากใครที่สนใจอยากสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ ไม่ว่าจะ บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ บัตรเครดิต บัตรเดบิต ฯลฯ ยิ่งในยุคโรคระบาดโควิด-19 สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยง่ายนิดเดียว

บัตร speedy cash

บัตร speedy cash สามารถผ่อนสินค้าได้หรือไม่ ได้วงเงิน มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ สมัครผ่านออนไลน์อย่างไร?

การสร้างสภาพคล่องทางการเงินด้วยการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลนับว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ช่วยให้มีเงินก้อนใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือเวลาที่ต้องการเงินแต่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร แน่นอนว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองก็มีสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash เป็นบัตรให้ได้กดเงินสดออกมาใช้จ่าย แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเกิดข้อสงสัยว่าบัตร speedy cash สามารถผ่อนสินค้าได้หรือไม่ ได้วงเงิน มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ สมัครผ่านออนไลน์อย่างไร? วันนี้เรามีมาบอกอย่างหมดเปลือก

ทำความรู้จักอย่างหมดเปลือกกับ “บัตร speedy cash” ไทยพาณิชย์

บัตร speedy cash คือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แม้ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ ซึ่งคำถามที่ว่าบัตร speedy cash ได้วงเงินเท่าไหร่ บัตร speedy cash กำหนดวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สามารถใช้จ่ายเบิกถอนในบัญชีออมทรัพย์ เช็ควงเงิน speedy cash ผ่านตู้เอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาการผ่อนจ่ายสูงสุดนาน 3 ปี (36 เดือน) ดอกเบี้ย speedy cash ต่อปีเฉลี่ย 18 – 25% สิทธิพิเศษช่วง 3 เดือนแรก 0% (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://www.scb.co.th/) โดย speedy cash จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 3% ของวงเงินหนี้คงเหลือ หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท 

บัตร speedy cash กดเงินสดออกมาได้ แล้วรูดซื้อของได้ไหม?

คำถามที่ว่าบัตรกดเงินสด scb speedy cash บัตร speedy cash รูดซื้อของได้ไหมเรื่องนี้บอกเสียงดังฟังชัดเลยว่าสามารถทำได้! ไม่ว่าคุณต้องการซื้อสินค้าประเภทใด โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ได้หมดถ้าสดชื่น ซึ่งหากนำบัตร scb speedy cash ผ่อนสินค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี (36 เดือน) ไปอีก 

สมัครบัตร speedy cash ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นทำอย่างไร?

แอพพลิเคชั่นที่ใช้สมัครก็คือ SCB Easy ซึ่งการสมัครไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ได้แก่

 1. ดาวน์โหลด SCB EASY มาติดตั้งไว้บนมือถือทั้ง IOS และ Android 
 2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน จากนั้นก็เลือกสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต ในที่นี้เป็นบัตร scb speedy cash
 3. ระบุวงเงินที่ต้องการ รวมถึงเลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อนจ่ายหนี้ แล้วกดถัดไป
 4. ระบุรหัสอ้างอิง 1 แล้วกดถัดไป
 5. สุดท้ายเลือกบัตรเดบัต และรูปแบบการผ่อนจ่ายหนี้ 

ในส่วนของผู้มีสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต scb speedy cash นั้นต้องมีอายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์ กรณีพนักงานประจำต้องมีเงินเดือน 10,000 บาท กรณีเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัวต้องมีเงินเดือน 15,000 บาท มีเบอร์มือถือ เบอร์บ้าน/ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ 

สำหรับบัตร speedy cashมีความโดดเด่นที่น่าสนใจ ทั้ง เป็นบัตรกดเงินสด speedy cash และบัตร speedy cash ผ่อนสินค้าช่วยตอบโจทย์สร้างสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี ใครที่ต้องการตัวช่วยเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายสมัครทำไว้ไม่เสียหลายนะ

บัตรกดเงินสด ktc

บัตรกดเงินสด ktc proud วงเงินเท่าไหร่ ดอกเบี้ยต่ำไหม กี่วันอนุมัติรู้ผล? 2021

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง การจะหาเงินก้อน เงินฉุกเฉินมาใช้จ่ายรวดเร็วทันใจอาจจะเป็นไปได้ยาก แต่หากคุณเลือกสมัครบัตรกดเงินสดเอาไว้ รับรองว่าช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งบัตรกดเงินสดปัจจุบันมีให้เลือกทุก ๆ ธนาคาร อย่าง กรุงไทยเอง ก็มีบัตรกดเงินสด ktc proud ที่ได้รับความนิยมสมัครใช้งานกัน ทว่าวงเงินเท่าไหร่ ดอกเบี้ยต่ำไหม กี่วันอนุมัติรู้ผล? นี่คงเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ และเราจะพาไปค้นหา บัดเดี๋ยวนี้

มีเงินใช้จ่ายเบิกถอนออนไลน์ได้ง่าย ๆ กับบัตรกดเงินสด ktc proud 2021

สำหรับบัตรกดเงินสด ktc proud เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนจากธนาคารกรุงไทย โดยกำหนดวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ หรือไม่เกิน 3 ล้านบาท พิเศษสุด ๆ หากสมัครตอนนี้รับดอกเบี้ยต่ำ 0.93% หรือหมื่นละ 3.25 บาทต่อวัน (แบบลดต้นลดดอก หากไม่เบิกถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย) ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดเลือกเองได้ 1 – 3 ปี (12 – 36 เดือน) ไม่จำเป็นต้องผ่อนจ่ายหนี้เท่า ๆ กันทุกเดือน มีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายขั้นต่ำ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า – รายปีตลอดชีพ อนุมัติเร็วภายใน 1 – 3 วัน หากวงเงินไม่พอขอเพิ่มได้ง่าย ๆ เพียงโทรมาที่ 02 – 123 – 5000 กด 5 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันให้ยุ่งยาก

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สมัครทำบัตรกดเงินสด ktc proud 2021

 1. มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท และทำงานปัจจุบันมามากกว่า 4 เดือน
 4. เป็นเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท และดำเนินธุรกิจมามากกว่า 2 ปี
 5. มีเบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน เบอร์บ้านที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัครทำบัตรกดเงินสด ktc proud 2021

กรณีพนักงานประจำ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ (สำเนา)
 2. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด
 3. สมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินเข้า (สำเนาหน้าแรก)
 4. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว

 1. บัตรประชาชน (สำเนา)
 2. บัญชีธนาคารผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือจดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำเนา)
 5. สมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินเข้า (สำเนาหน้าแรก)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทำบัตรกดเงินสด ktc proud 2021 ผ่านออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/ กดสมัครบัตร แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นกดยืนยันและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ยิ่งใครที่เตรียมเอกสารครบถ้วนก็ยิ่งได้รับการอนุมัติไวนะ อย่างไรก็ดี พยายามผ่อนจ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอด้วย ไม่ทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ไม่เพิ่มตามไปด้วยยังไงล่ะ

กดเงินไม่ใช้บัตร scb

กดเงินไม่ใช้บัตร scb ประโยชน์มีเพียบ สอนใช้ด้วยวิธีง่าย ๆ

ประโยชน์ของการกดเงินไม่ใช่บัตรนั้นมีเยอะมาก เพียงแต่หลายคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้ธรรมดา ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับไลฟ์สไตล์ของเราได้เป็นอย่างดี โดยวันนี้เราจะพาไปดูวิธีกดเงินไม่ใช้บัตร SCB และจุดเด่นที่จะทำให้คุณรู้ว่ามันมีข้อดีเยอะมาก แบบที่หลายคนคาดไม่ถึงทีเดียว

 

ข้อดีเมื่อกดเงินไม่ใช้บัตร SCB

 • หาตู้ ATM ง่าย

เวลากดเงินแต่ละที ถ้ามีแต่บัตรเราก็ต้องสุ่มหาว่าจะเจอตู้ ATM ตอนไหน แต่สำหรับการกดเงินไม่ใช้บัตร SCB ในแอปจะมีบอกให้เรารู้เลยว่าตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน เราก็จะสะดวกในการไปกดและใช้บริการง่ายกว่าเดิม

 • ทำง่าย รวดเร็ว

การกดเงินไม่ใช้บัตร SCB นั้นทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ขอแค่มีแอปก็สามารถทำได้ โดยวิธีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน เปิดใช้งานได้ในไม่กี่นาที 

 • ไม่ต้องกลัวบัตรหาย

เมื่อคุณกดเงินไม่ใช้บัตร คุณจะหมดห่วงเรื่องบัตรหายไปได้เลย เพราะถ้าบัตรหายเราจะต้องอายัต แต่ถ้ากดเงินไม่ใช้บัตร SCB ไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรหายเลย เพราะเราใช้แอปเราแทน 

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

บัตร ATM ที่ใช้ ๆ กันทุกวันนี้ ค่าธรรมเนียมเยอะมากนะ ไหนจะค่าธรรมเนียมการกดเงินต่างจังหวัด ไหนจะค่าธรรมเนียมบัตรรายปี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เสียเงินเปลืองมาก แต่ถ้าหันมาถอนเงินไม่ใช้บัตร SCB เราจะไม่ต้องเจอค่าธรรมเนียมเหล่านี้เลย  กดได้ฟรี และดีต่อใจจริง ๆ 

 

วิธีใช้งาน กดเงินไม่ใช้บัตร SCB

เข้าแอป SCB EASY ไปที่ไอคอนรูปเงินตรงกลาง กรอกรหัสผ่าน เลือกกดเงินไม่ใช้บัตร เลือกบัญชี และระบุจำนวนเงิน และตรวจสอบข้อมูล เลือกเบอร์โทร.สำหรับยืนยันการกดเงินที่ตู้ แตะยืนยัน เอารหัสที่ได้ และเบอร์ไปกรอกในเครื่อง ATM ที่รายการ กดเงินไม่ใช้บัตร 

 

นี่เป็นความง่ายที่จะช่วยให้คุณสามารถกดเงินไม่ใช้บัตร SCB ได้เลยทันที สะดวก สบาย รวดเร็ว สมกับการเข้าสู่ปี 2021 หรือ 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กดเงินไม่ใช้บัตรออมสิน

MyMo แอพการเงินของธนาคารออมสินที่ช่วยให้คุณกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินได้

จะดีกว่ามั๊ยหากคุณรู้จักใช้งานแอพ MyMo ของธนาคารออมสินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำเจอยู่แค่การโอนเงิน ชำระเงิน จ่ายบิล แต่คุณยังสามารถกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินผ่านทางแอพนี้ได้เช่นกัน เพราะมีแค่โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอพ MyMo เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น คุณก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ในทันทีตามที่ต้องการ

วงเงินที่สามารถกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้บัตกดปกติหรือไม่ ?

นอกจากวิธีการใช้งานที่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแล้ว บอกเลยว่าเงื่อนไขการกดเงินอื่น ๆ ยังคงไว้เช่นเดิมเหมือนการกดตังค์โดยใช้บัตรเอทีเอ็มตามปกติ เพราะฉะนั้นวงเงินที่สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรออมสินแต่ละครั้งอยู่ที่ 20,000 บาท โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเช่นเดียวกัน ซึ่งบริการนี้จะถูกจำกัดให้ทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตรธนาคารออมสินได้เฉพาะที่ตู้ atm ของธนาคารออมสินเท่านั้น ไม่ว่าสาขาใดก็ตาม แต่วิธีการกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินจะมีข้อพิเศษที่ทำให้เหนือกว่าการกดเงินโดยใช้บัตรเอทีเอ็มคือเจ้าของบัญชีสามารถแก้ไขจำนวนเงินสูงสุดที่กดได้โดยทำการรายการผ่านแอพ MyMo เช่นกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารได้แจ้งเอาไว้ด้วย 

วิธีง่าย ๆ ในการกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินผ่านแอพ MyMo 2021

หลักการง่าย ๆ ของการกดเงินไม่ใช้บัตรธนาคารออมสินคือใช้การทำรายการถอนผ่านทางแอพ MyMo หลังจากนั้นก็ไปทำรายการต่อที่ตู้ atm ของธนาคารออมสินเพื่อทำการกดเป็นเงินสดออกมาใช้จ่าย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ 

 • เข้าไปยังแอพ MyMo แล้วกดทำรายการ “My card ถอนเงินสดจากนั้นก็กดปุ่ม กดเพื่อสมัครใช้บริการแล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าแอพไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการกรอกรหัสเพื่อเปิดใช้บริการ ให้คุณตั้งรหัส 6 ตัวที่คุณจำได้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน จากนั้นก็กดปุ่ม เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรออมสิน
 • ในส่วนของการทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินให้คุณทำรายการตามด้านล่างนี้
  • เข้าแอพ MyMo แล้วกดเลือก “My card ถอนเงินสด อีกครั้ง 
  • เลือกจำนวนเงินที่ต้องการกดตามรายการที่ธนาคารให้มาหรือจะระบุเป็นจำนวนงินที่เราต้องการกดออกมาก็ได้
  • เลือกบัญชีที่ต้องการกดตังค์ออกมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วของธนาคารออมสินจะเป็นประเภทเผื่อเรียกแต่อาจจะมีประเภทบัญชีที่แตกต่างกันออกไปได้ จากนั้นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณจะปรากฎรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนเงินให้คุณตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นก็กด ถอนเงินสดได้เลย
  • ไปยังตู้เอทีเอ็มที่อยู่ใกล้ที่สุด เพราะรายการที่ได้ทำไว้ในแอพ MyMo จะมีเวลาเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น จากนั้นก็ทำรายการควบคู่กันไป โดยกดปุ่ม ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรที่ตู้ atm 
  • Q R Code จะปรากฎขึ้นมาบนจอตู้ atm จากนั้นก็ทำการสแกน และกดปุ่ม ถัดไป
  • ตรวจดูข้อมูลการทำรายการบนจอตู้ atm อีกครั้งจากนั้นก็กดปุ่ม ยืนยัน ได้เลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการกดเงินไม่ใช้บัตรของธนาคารออมสิน รอรับเงินสดตามจำนวนที่กดในช่องรับเงินได้เลย

ซึ่งเมื่อคุณใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตรออมสินผ่าน MyMo จนเกิดความชำนาญแล้ว ต่อไปก็หมดปัญหาเกี่ยวกับการหาบัตรเอทีเอ็มไม่เจอ บัตรเอทีเอ็มหมดอายุ แถบแม่เหล็กไม่อ่านข้อมูล ฯลฯ เพราะแค่มีโทรศัพท์มือถือก็มีเงินสดในมือได้โดยไม่ง้อบัตร atm เลย

กดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพ

นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน กดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพ” 2021

เปลี่ยนทุกความจำเป็นที่ต้องพกบัตร atm ไปได้เลย เพราะปัจจุบันนี้หลาย ๆ ธนาคารได้หันมาพัฒนาให้การกดเงินสดออกจากตู้เป็นเรื่องง่ายถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรเอทีเอ็มก็ตาม ซึ่งหนึ่งในธนาคารที่พัฒนาระบบนี้ไปพร้อม ๆ กับธนาคารชั้นนำหลาย ๆ แห่งก็คือธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคุณสามารถกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพได้ เพียงแค่อาศัยตัวกลางในการกดตังค์ 2 อย่างนี้คือ แอพของธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Banking) และตู้กดเงินสดของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้สารพัดปัญหาของบัตรเอทีเอ็มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ทำไมคุณต้องใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพ

 • การกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพช่วยให้คุณมีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณลืมบัตร atm ไว้ที่ไหนสักที่
 • ระบบความปลอดภัยเป็นเลิศ เพราะมีการใส่รหัสยืนยันข้อมูลในทุก ๆ ขั้นตอน
 • ระยะเวลาที่ข้อมูลที่ได้ทำไว้ในแอพธนาคารกรุงเทพอยู่ได้นานถึง 1 ชั่วโมง หลังจากทำรายการแล้วไม่จำเป็นต้องรีบหาตู้ atm เพื่อทำการถอนเงินไม่ใช้บัตรออกมา
 • การทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งบน mobile banking และที่ตู้กดเงินของธนาคารกรุงเทพไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

6 ขั้นตอนกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพ

ต่อไปนี้การกดตังค์ไม่จำเป็นต้องพกบัตร atm อีกต่อไป เพราะคุณสามารถกดเงินไม่ใช้บัตรธนาคารกรุงเทพได้แล้ว ซึ่งวิธีการกดเงินดังกล่าวนั้นเป็นการทำรายการผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคาร ซึ่งมีขั้นตอนการทำง่าย ๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าแอพของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมลงในมือถือของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลือกรายการ ถอนเงินเอทีเอ็มซึ่งจะแสดงอยู่ในเมนูลัดของคุณ หากหาไม่เจอก็ให้กดเลือกที่ธุรกรรม
 2. ก่อนเข้าใช้งานในรายการถอนเงิน atm คุณจะต้องกรอกรหัสผ่าน 6 หลักที่ได้เซ็ทไว้สำหรับยืนยันความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือจะใช้การสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทโทรศัพท์มือถือของคุณ
 3. จากนั้นก็กดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนหรือจะใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนลงไปในช่องข้อมูลได้เลย เมื่อเสร็จกรอกเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไป
 4. เมื่อเจอตู้ atm ของธนาคารกรุงเทพให้คุณเริ่มต้นการทำรายการโดยกด ถอนเงินไม่ใช้บัตรจากนั้นเลือกรายการ โมบายแบงค์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 5. จากนั้นบนจอของตู้ atm จะปรากฎ QR Code ขึ้นมาให้คุณเปิดแอพของธนาคารที่อยู่ในมือถืออีกครั้งเพื่อทำการสแกนคิว อาร์ โค๊ดตัวนี้ แล้วกดปุ่มยืนยันบนหน้าตู้ atm อีกครั้ง
 6. เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้ว การทำรายการทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้คุณรับเงินตามจำนวนเงินที่ได้ทำรายการเอาไว้ในช่องรับเงินได้เลย

ถึงแม้ว่าการกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงเทพอาจจะกินเวลามากกว่าการกดเงินผ่านบัตร atm แบบปกติ แต่วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกดเงินได้สะดวกยามที่คุณไม่ได้พกบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรกดเงินสดต่าง ๆ และความปลอดภัยก็อยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะมีการใส่รหัสและสแกนความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

กดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย

รู้หรือไม่กดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทยได้แล้ว ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หาบัตร atm ไม่เจอ หาเครดิตการ์ด ไม่เจอหรือบัตร atm หมดอายุ หรือจำรหัส atm ไม่ได้และสารพัดปัญหาที่เกี่ยวกับ atm จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป ยิ่งคุณเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยแล้วด้วยนั้น เรื่องแค่นี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะ ณ ปัจจุบันนี้คุณจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินขั้นพื้นฐานเช่นการกดเงินแบบไม่ใช้บัตรกรุงไทยได้แล้ว ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เชื่อ แต่นี่เป็นปี 2020 อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นได้ เพียงมีแค่โทรศัพท์มือถือและ แอพของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ก็ได้เงินมาอยู่ในมือโดยไม่ต้องใช้บัตรให้ยุ่งยากวุ่นวายกับการจำรหัสบัตรอีกด้วย อีกทั้งยังทำได้ที่ตู้กดเงินของธนาคารกรุงไทยกว่าพันตู้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งการกดตังค์วิธีนี้หลายคนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เพราะยังเคยชินกับการกดเงินแบบใช้บัตรอยู่

 • ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทยได้

ขั้นตอนที่ 1 – หากคุณมีแอพของธนาคารกรุงไทยอย่าง Krungthai Next อยู่แล้ว ก็สามารถกดเงินไม่ใช้บัตรธนาคารกรุงไทยได้ แต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องทำการดาวน์โหลด ติดตั้ง ลงทะเบียน สแกนใบหน้าเพื่อใช้งานให้เรียบร้อยเสียก่อน มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถเข้าใช้บริการกรุงไทยถอนเงินไม่ใช้บัตรได้

ขั้นตอนที่ 2 – กดเลือกเมนู บริการที่อยู่ตรงด้านล่าง ขวามือ ใกล้ ๆ กับเมนูตั้งค่า จากนั้นเลือกรายการถอนเงินไม่ใช้บัตร” *ไม่ใช่บริการยืมเงินสดฉุกเฉินออนไลน์นะ.

ขั้นตอนที่ 3 – กดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอน หรือถ้าต้องการจำนวนเงินที่ไม่ได้อยู่ในรายการอัตโนมัติ คุณก็สามารถกดใส่จำนวนที่ต้องการถอนได้ จากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้น หรือ Done

ขั้นตอนที่ 4 – รอรับรหัสความปลอดภัยที่จะต้องใช้ในการกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย เพื่อที่จะนำรหัสนั้นไปใส่ ณ ตู้กดเงินของธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนที่ 5 – กดเลือกทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตร จากนั้นก็ใส่รหัสความปลอดภัย 6 ตัวที่ได้รับมาและเบอร์โทรศัพท์ของคุณเองเพื่อเป็นการยืนยันที่ตู้ atm จากนั้นระบบก็จะทำการถอนเงินออกมาให้คุณ แล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นในแอพของคุณอีกครั้ง ก็เป็นอันแล้วเสร็จกระบวนการดังกล่าว

 

ข้อจำกัดที่ควรรู้สำหรับการกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย

ถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายแค่ไหนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการอนเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดให้ต้องระวังอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ไว้

 • หากคุณต้องการกดเงินไม่ใช้บัตรธนาคารกรุงไทยในจำนวนที่มากกว่า 20,000 บาท / ครั้ง อันนี้บอกเลยว่าไม่สามารถทำได้ เพราะลิมิตต่อครั้งถูกจำกัดไว้แค่นั้น และจะต้องมาให้เกินวันละ 100,000 บาทด้วย
 • รหัสที่คุณจะได้รับเพื่อนำไปทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย จะมีอายุอยู่ได้แค่ 15 นาทีเท่านั้น นั่นหมายความว่าหากคุณไม่สามารถหาตู้กดตังค์ของธนาคารที่ใกล้ที่สุดได้ คุณอาจจะต้องทำรายการทั้งหมดก่อนหน้านี้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เสียเวลามากไปกว่าเดิมอีก
 • หากคุณต้องการกดเงิน 100,000 บาท คุณก็จะต้องทำรายการทั้งหมด 5 ครั้ง เพราะรหัสความปลอดภัยที่ได้รับมาในครั้งแรกจะไม่สามารถทำได้อีกในครั้งต่อไป

ถึงแม้ว่าการใช้บริการ วิธีถอนเงิน ATM กรุงไทย ไม่ใช้บัตรอาจจะมีข้อจำกัดมากกว่าบริการเดียวกันของธนาคารอื่น แต่ทั้งหมดแล้วนั้นคุณก็สามารถทำรายการได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพียงแต่อาจจะใช้เวลามากขึ้นไปกว่าเดิม แต่ก็ดีกว่าต้องการใช้เงินแล้วไม่สามารถกดออกมาใช้ได้เพียงเพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตร atm เพียงใบเดียว ซึ่งถ้าบางคนอยากลองเปิดลองทำบัตรกดเงินสดกรุงไทย บัตรเครดิตกรุงไทยก็สามารถทำได้ ซึ่งบอกได้เลยว่ามีหลากหลายประเภทบัตรให้เลือกมากมาย!

กดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร

กดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร ไม่ได้กับบัตรเอทีเอ็มเท่านั้น

ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสะดวกสบายของการให้บริการไม่ว่าจะภาคส่วนใดล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าหันมาใช้บริการในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงของธนาคารที่นับวันการแข่งขันค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อย ๆ หลาย ๆ ธนาคารเริ่มพัฒนาแอพที่ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินไม่ต้องพกบัตรเดบิต Kbank กสิกรเช่น โอนเงิน เช็คยอดเงิน จ่ายบิล ไปจนถึงสมัครสินเชื่อ บัตรเครดิตการ์ด บัตรกดเงินสด แต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอ ยังได้มีการพัฒนาให้มีการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายต้น ๆ ในการเริ่มวิธีการกดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร ซึ่งบัตรในที่นี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บัตรเอทีเอ็มเท่านั้น แต่ลูกค้ายังสามารถนำบัตรกดเงินสดที่อยู่ในเครือของธนาคารกสิกรมากดเงินไม่ใช้บัตร kbankได้เช่นกัน

วิธีการกดเงินไม่ใช้บัตรกสิกรต้องทำอย่างไร ?

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกับการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรธนาคารกสิกร วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ มาให้ได้ทำตามไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งหากใช้เป็นแล้ว คราวนี้แหล่ะการลืมบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรกดเงินสดออนไลน์ก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้เพราะคุณจะสามารถกดเงินสดไม่ใช้บัตรกสิกรได้ทุกที่ขอแค่เป็นตู้ของธนาคารเองเท่านั้น

 • ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพของ K mobile banking (K Plus) และลงทะเบียนการใช้งานให้เรียบร้อย
 • เปิดแอพของธนาคาร กดเลือกที่เมนู ธุรกรรม ที่อยู่ตรงแถบด้านล่าง จากนั้นใส่รหัสความปลอดภัยหรือสแกนลายนิ้วมือให้เสร็จสิ้น
 • ทำการกดเลือกรายการ ถอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน โดยกดจากจำนวนเงินที่เห็นอยู่บนหน้าจอ หรือกดเลือกจำนวนเงินโดยการใส่จำนวนที่ต้องการก็ได้จากนั้นก็กดปุ่ม ต่อไป
 • ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปให้ตรวจเช็ครายการที่ทำมาก่อนหน้านี้อีกครั้ง หากเจอข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงกับข้อมูลจริงก็สามารถทำการแก้ไขได้

ทั้ง 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นกระบวนการกดเงินไม่ใช้บัตร kbank ก่อนในลำดับแรก ต่อไปก็เป็นการทำรายการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรกสิกรผ่านตู้กดเงินสด

 • เมื่อเห็นรายการต่าง ๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอของตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยให้คุณกดเลือกเมนู ถอนเงินไม่ใช้บัตรจากนั้นกดเลือกเมนูทำรายการ “K plus” จากนั้นบนหน้าจอของตู้ ATM ก็จะแสดง QR code ที่ใช้สำหรับการถอนเงินขึ้นมา
 • ทำการสแกน QR code โดยเข้าไปยังแอพ K plus อีกครั้ง จากนั้นก็กดปุ่ม ยืนยันแล้วรอรับเงินสดในช่องรับเงินได้เลย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการกดเงินไม่ใช้บัตรกสิกรแล้ว แรก ๆ อาจจะไม่คุ้นชินนัก หากทำไปเรื่อย ๆ คุณจะลืมไปเลยว่าเคยมีบัตร ATM อยู่

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับมือใหม่หัดใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร 2021

 • การกสิกรกดเงินไม่ใช้แต่ละครั้งควรมีการวางแผนมาให้ดี ซึ่งหากคุณต้องการกดเงินในจำนวนที่มาก อย่าลืมว่าการกดแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 30,000 บาท และต่อวันต้องไม่มากไปกว่า 500,000 บาท ตามจำนวนเงินสดที่สามารถกดได้สูงสุด
 • ต้องทำรายการเฉพาะที่ตู้กดเงินสดของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา
 • ถึงแม้ว่าจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการกด แต่สำหรับบัตรเครดิตที่สามารถกดเงินได้ ก็ยังคงต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกดเช่นเดิม

การกดเงินไม่ใช้บัตรกสิกรเป็นอีกหนึ่งบริการที่ธนาคารได้พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินทั้งในระบบและเงินกู้ด่วนนอกระบบที่เกิดขึ้น ในครั้งต่อไปหากต้องการกดตังค์ก็ลองวิธีนี้ดูแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะ

กู้เงินไทยพาณิชย์

กู้เงินไทยพาณิชย์ 2021 ง่าย ๆ  ผ่าน SCB Easy

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมา เรียกได้ว่าซบเซามาก ๆ เลยทีเดียว การระบาดของไวรัสโคน ส่งผลกระทบไปเป็นวงกว้างต่อทุกคน ทุกอาชีพ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบใหม่ พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถขายของเหมือนเดิมได้ เงินมีไม่พอสำหรับการหมุนเวียนใช้จ่ายในการค้าขาย รวมถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เราเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้สิน แต่เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ก็เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงจะมาพูดถึงการกู้เงินไทยพาณิชย์ สินเชื่ออนุมัติง่าย ผ่อนสบาย ตัวช่วยที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินของทุกคนให้ดีขึ้นกว่าที่เคย

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ มณีทันใจ เงินด่วนสมัครง่าย อนุมัติเร็ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาเงินกู้ เพื่อนำมาเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ ในปี 2564 ทางธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ได้มีการปล่อยสินเชื่อมณีทันใจ” ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วนตัวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้กับพ่อค้า และแม่ค้าออนไลน์ให้สามารถกู้เงินไทยพาณิชย์ SCB สินเชื่อ 10,000 บาท ได้ง่าย ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy ของทางธนาคาร

 • วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
 • สมัครง่าย ผ่าน SCB Easy
 • ไม่ต้องรอนาน ทราบผลอนุมัติในทันที
 • ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยนแบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนชำระเงินคืนนานสูงสุด 36 เดือน

 

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ ผ่านแอพ กี่วันรู้ผล ?

สินเชื่อมณีทันใจ เป็นการกู้เงินไทยพาณิชย์ ที่ได้รับความสนใจ และถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดีย เพราะมีจุดเด่นว่าเป็นสินเชื่อวงเงินสูง ที่สามารถสมัครผ่านแอป SCB EASY ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และที่สำคัญคือทราบผลการอนุมัติได้ในทันทีเลนทีเดียว

มณีทันใจ SCB สินเชื่อ 10,000 บาท นี้ เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีรายการเดินบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น QR ของแอปพลิเคชันแม่มณี บริการพร้อมเพย์ หรือเครื่องรูดบัตร EDC เป็นต้น เป็นสินเชื่อที่ SCB นำเสนอให้แก้ผู้ที่ทำการค้าขายออนไลน์ ให้สามารถขอกู้สินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และให้ผ่อนชำระเงินคืนเป็นงวดรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ ให้มีเงินสำหรับการหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการได้อย่างคล่องตัวนั่นเอง

 

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ ดีไหม?

ทุกวันนี้เวลาที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง การดูรีวิว ถือว่าเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจ เพราะการที่เราดูรีวิวจากประสบการณ์ของคนที่ได้ใช้งานสิ่งนั้นจริง ๆจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการกู้เงิน เมื่อพูดถึงเรื่องของการกู้เงินไทยพาณิชย์ อย่างสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ Pantip รีวิวไว้มากมาย ว่าเป็นสินเชื่อที่สมัครง่าย และอนุมัติรวดเร็วทันใจ

ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบใด สายกิน สายเที่ยว หรือสายช้อป Speedy Loan สินเชื่อเงินก้อนที่อนุมัติง่าย ที่สมัครได้ด้วยเงินเดือนเพียง 15,000 บาท เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกู้เงินไทยพาณิชย์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว ด้วยวงเงินอนุมัติเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ชำระเงินคืนเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน ให้คุณหมดกังวลเรื่องการผ่อนชำระเงินคืน และใช้จ่ายได้เงินได้อย่างสบายใจตามที่ต้องการ

 

การกู้เงินไทยพาณิชย์สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับกิจการสำหรับพ่อค้า และแม่ค้าออนไลน์ แต่ถ้าหากว่าต้องการเงินก้อนพร้อมใช้ อนุมัติง่าย เพื่อความคล่องตัวในการใช้ชีวิตก็ต้องเป็นสินเชื่อ Speedy Loan หมดทุกปัญหาทางการเงินที่คอยรบกวนใจ เงินหมุนไม่ทัน ไม่พอใช้ สินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวช่วยที่จะเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินที่ดีให้กับทุกคน

 

กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสินในปี 2564 สะดวกสบาย ได้ทุกที่ แค่มี MyMo

ต้องยอมรับเลยว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ไม่ว่าจะทำงาน หรือประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เช่นนี้ สถาบันทางการเงินต่าง ๆ จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนคนไทย ด้วยสินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ ในวงเงินที่ไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทุกคน ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 Pantip สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 Pantip การกู้เงินออมสินที่มียอดค้นหาเป็นจำนวนมากในอินเทอร์เน็ตอย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา” ที่ปล่อยให้กู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ออมสิน ส่วนจะมีรายละเอียด และวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสินอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

 

กู้เงินออมสิน 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

เศรษฐกิจไม่ดี การจ้างงานก็ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีรายได้ประจำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโนบายของรัฐบาล ทางธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการกู้เงินออมสิน 10,000 บาท สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เป็นการกู้เงินออมสินแบบไม่มีหลักประกัน ปล่อยกู้ในวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก และเริ่มชำระเงินคืนในงวดที่ 7 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสิน 10,000 บาทนี้ ผ่านทาง MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมระยะเวลาชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

 

 

ยืมเงินออมสิน 50,000 บาท เสริมพลังฐานรากให้มั่นคง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน จึงได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแบบไม่มีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับสำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำอย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ในการปล่อยสินเชื่อให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน หรือเทียบเท่า 4.20% ต่อปี ผ่อนชำระเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือน ได้นานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีระยะปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก และสามารถขอสินเชื่อยืมเงินออมสินด้วยตัวเองผ่านทาง MyMo ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาของธนาคารให้เสียเวลาอีกด้วย

วิธีการลงทะเบียนขอยืมเงินธนาคารออมสิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เปิดแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกด“ถัดไป”
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าถูกต้อง หรือไม่ และกด “ถัดไป”
 • เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และกด“ถัดไป”
 • อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข ให้ละเอียด และกด “ยอมรับ”
 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไปจนสุดหน้า และกด “ยืนยัน”
 • กดรับรหัส OTP เมื่อได้รับรหัสยืนยันจาก SMS แล้ว ให้กรอกรหัส OTP และกด “ยืนยัน”

 

ปี 2021 นี้ กู้เงินออมสินได้ง่าย ๆ ผ่าน MyMo

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินจากการระบาดของไวรัสโคโรนาของการทรวงการคลังที่มีวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ให้กับประชาชนคนไทย โดยสามารถกู้เงินออมสินได้สูงสุดถึงรายละ 50,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของทางธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้ยื่นของกู้สินเชื่อนี้เป็นมาก

จากการเปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ที่ผ่านมา มีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเงินด่วนนี้ได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ และรองรับความต้องการของผู้คนที่มากขึ้น จึงได้มีการปรับกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ในการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถยื่นขอกู้ได้อีกครั้ง โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินออมสินผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นั่นเอง

 

เพราะว่าเศรษฐกิจจะดีได้ก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคง สินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา การกู้เงินออมสินทั้งสองอย่าง ต่างก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีวงเงินฉุกเฉินสำหรับใช้การจ่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง

 

กู้เงินกสิกรไทย

กู้เงินกสิกรไทย เงินด่วนพร้อมใช้ ผ่อนสบายกระเป๋า

ปัญหาขัดสนทางการเงิน ยังคงเป็นปัญหาหลักในชีวิตของใครหลาย ๆ คน เมื่อเราต้องการเงินด่วนต้องการเงินสด เพื่อมาหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่าได้หลงไปกู้เงินนอกระบบด่วน เด็ดขาด อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการกู้เงินนอกระบบ มันอันตราย และทำให้เราติดอยู่ในวงวนของหนี้ที่ยากจะเกินกว่าจะแก้ไขได้ จนบางครั้งก็อาจจะทำให้มีอันตรายถึงตัว อย่าเห็นแก่ความเร็ว และง่ายในการกู้ เพราะผลที่ได้มักจะไม่คุ้มกับที่ต้องเสีย ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุด ก็คือ การยื่นขอกู้สินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน และเมื่อนึกถึงเรื่องของสินเชื่อ สถาบันการเงินที่อยู่ในใจทุกคนอันดับแรก ๆ ก็คงหนี้ไม่พ้นสินเชื่อธนาคารกสิกรไทนอย่างแน่นอน ในวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงการกู้เงินกสิกรไทย สินเชื่อฉุกเฉินกสิกรที่ตอบสนองความต้องการเงินด่วนของผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมากมายเช่น กสิกร Xprees หรือบัตรเครดิตกสิกร ปตท ว่าแต่เงินฉุกเฉินกสิกรนี้จะเป็นอย่างไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกัน !!

 

เงินก้อน สมัครง่าย สินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress Loan

สำหรับการกู้เงินกสิกรไทยที่ได้รับความนิยม และมีคนใช้บริการกันอย่างแพร่หลาย ก็คือ Xpress Loan สินเชื่อฉุกเฉินกสิกร เงินก้อนพร้อมใช้ ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้นมากกว่าที่เคย จะนำไปปิดหนี้ที่มี ก็ยังเหลือเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย ๆ เลยทีเดียว

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • สมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
 • อนุมัติทราบผลใน 30 นาที
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงแค่ 15% ตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อ
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน
 • ผ่อนสบาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

เงินด่วน 2021 Xpress Loan ใช้จ่ายได้ ตามใจคุณ

ถ้าหากว่าคุณต้องการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50,000 ออนไลน์ เพื่อกู้เงินผ่านธนาคารมาใช้สักก้อนหนึ่ง สินเชื่อกสิกร Xpress Loan ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ การกู้เงินกสิกรไทยนี้มาพร้อมกับวงเงินของสินเชื่อที่อนุมัติให้ถึง 1.5 – 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นเงินฉุกเฉินกสิกรวงเงินสูง ที่คุณสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามใจในแบบที่คุณต้องการ 

ไม่ว่าจะนำไปปิดหนี้ ตกแต่งบ้าน หรือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่ สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยเงินเดือน 7,500 บาท สามารถรวมกับรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น โอที ได้ ผ่อนชำระแบบสบาย ๆ เริ่มต้น12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพียงแค่ 15% ต่อปี  และพิเศษสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครได้เลยโดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขในการสมัครกู้กสิกร Xpress Loan ดังนี้

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • รายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาสเตทเม้นท์บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

สินเชื่อเพย์-เดย์ เงินฉุกเฉินกสิกร 2,000 บาท

ใครก็ตามที่ต้องการกู้เงินกสิกรไทยแบบระยะสั้น ๆ เพื่อมาหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในระยะหนึ่ง ในปี 2564 นี้ ทางธนาคารกสิกรไทยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวใหม่ คือ สินเชื่อบุคคลเพย์-เดย์ สินเชื่อระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการกู้ 30 – 60 วัน มีวงเงินสินเชื่อพิเศษกสิกรไทยที่อนุมัติเริ่มต้น 1,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถยื่นกู้สินเชื่อบุคคลเพย์-เดย์ ได้ เพราะว่าเป็นบริการพิเศษของทางธนาคาร ซึ่งสำหรับการกู้เงินกสิกรไทยสินเชื่อเพย์-เดย์ มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นคนที่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อผ่าน K+ Today ใน K PLUS เท่านั้นถึงจะสามารถสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินกสิกรนี้ได้

 

Xpress Loan  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ ไว้ใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เพราะมีวงเงินอนุมัติสูง ระยะเวลาในการผ่อนเงินคืนนาน สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามใจในแบบที่ต้องการ และมีเงินเหลือไว้หมุนเวียนได้อย่างสบาย ๆ ส่วนใครที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น ๆ จะเหมาะกับสินเชื่อบุคคลเพย์-เดย์ เพราะวงเงินไม่สูง และระยะเวลาในการกู้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าการเงินของคุณมีปัญหาเมื่อใด นึกถึงเงินกู้เงินกสิกรไทย สินเชื่อเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสดเงินด่วนพร้อมใช้ อนุมัติง่าย ผ่อนสบาย ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนได้อย่างครบถ้วนแน่นอน

กู้เงินกรุงไทย

กู้เงินกรุงไทย เลือก 2 สินเชื่อนี้ ตอบโจทย์การเงินได้ดีที่สุด 

สินเชื่อกรุงไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการขอเงินกู้ อยากได้สินเชื่อเงินด่วนจากธนาคาร ซึ่งเค้ามีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์มาก แต่ที่เราต้องยก 2 สินเชื่อกู้เงินกรุงไทยนี้มา เพราะมันง่าย และสะดวกสบายที่สุดนั่นเอง มาดูกันว่าสินเชื่อกรุงไทยสองตัวนี้มีอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตการเงินไปได้ในปี 2564 หรือ 2021 

 

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus 

เริ่มกับสินเชื่อตัวแรกที่มีมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแบบอเนกประสงค์ ไม่ว่าคุณจะขอกู้เงินกรุงไทยไปใช้ทำอะไรก็ตาม ก็สามารถกู้ได้เลย ขอแค่ทำงานเอกชน เท่านั้นพอ สามารถกู้ได้ง่าย วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีการรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ถึงจะกู้สินเชื่อตัวนี้ได้ 

จุดเด่นของสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยตัวนี้คือ เราไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้นก็สามารถกู้ได้ด้วยตัวเองเลย 


สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

อีกหนึ่งสินเชื่อที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันสำหรับใครที่ต้องการกู้เงินกรุงไทย แต่ไม่ได้มีบัญชีกรุงไทยเอาไว้รับเงินเดือน สินเชื่อตัวนี้แหละที่จะช่วยคุณได้ เพราะจุดเด่นต่าง ๆ เหมือนกับข้อข้างต้นเลย เพียงแต่ต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปถึงจะใช้บริการกู้เงินกรุงไทยตัวนี้ได้

โดยจุดเด่นอยู่ที่สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลคอยค้ำประกันให้ก็กู้ได้ 

 

สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะกู้เงินกรุงไทยด้วยสินเชื่อใดก็ตาม เค้าจะไม่รับคนที่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินเยอะเกินไปเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาเครดิตการเงินตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวว่า จะกู้ผ่านหรือไม่นั่นเอง ซึ่งจริง ๆ แล้วสินเชื่กู้เงินกรุงไทยยังมีให้เลือกอีกหลากหลาย มากมายเต็มไปหมด ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องการสินเชื่อแบบไหน เพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องต่าง ๆ นั่นเอง แต่อย่าลืมว่าสินเชื่อแต่ละตัวก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลากู้เงินฟรีนั่นเอง 

กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

4 เรื่องเวอร์ที่คุณจะได้รับเมื่อ กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

เมื่อคุณต้องการกู้เงินสักก้อน สิ่งแรกที่คิดคงจะเป็นเรื่องของวงเงิน ความง่าย ดอกเบี้ย หรือระยะเวลาการผ่อนชำระ ซึ่งก็ควรจะต้องตอบโจทย์คุณมากที่สุด ซึ่งนี่เป็นจุดที่ทำให้เราต้องเสียเวลามองหาจากสินเชื่อแต่ละตัวให้ได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และวันนี้ความคุ้มค่าก็ปรากฎออกมาให้เห็นอย่างไม่น่าเชื่อ และไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครให้เสียเวลา เพราะแค่คุณกู้เงินกรุงศรีอยุธยา คุณก็จะได้รับ 4 ข้อดีเหล่านี้ที่เหมือนหลุดมาจากฝัน และแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้คุณได้ไปใช้งานทันที 

 

 • กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ

จุดเด่นของกู้เงินกรุงศรีอยุธยาคือ การกู้ง่ายแบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันให้ใด ๆ ทั้งสิ้น เราสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เจ้าเดียวจบเลย เท่านี้ก็หมดห่วงเรื่องรบกวนคนอื่นแล้ว

 

 • วงเงินสูงมาก

วงเงินกู้สูงสุดที่คุณจะได้รับเมื่อกู้เงินกรุงศรีอยุธยา คือ 1 ล้านบาท หรือสูงสุดคือ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ซึ่งตรงนี้แหละที่จะช่วยให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่เอาไปใช้จ่ายได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะหมดเงินก้อนนี้อย่างรวดเร็ว หรือใช้ไม่พอ 

 

 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ต้องบอกว่าดอกเบี้ยของการกู้เงินกรุงศรีอยุธยา คือต่ำมาก และได้รับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วย ซึ่งตรงนี้แหละที่หลายคนชื่นชอบ เพราะลดต้น ลดดอก ก็จะทำให้ยิ่งผ่อนจ่าย ยิ่งหนี้หมดไว ไม่ต้องกลัวว่าจะปิดหนี้ไม่ลง

 

 • ผ่อนสบาย นานถึง 60 เดือน

จุดเด่นสุดท้ายคือเรื่องของระยะเวลาการผ่อนชำระที่นานถึง 60 เดือน ซึ่งเพียงพอสำหรับคุณที่ต้องการผ่อนอะไรบางอย่างแน่นอน คุณจะผ่อนได้อย่างสบายใจ และใช้หนี้แค่เดือนละไม่กี่บาทเท่านั้นเอง 

 

เมื่อจุดเด่นของการกู้เงินกรุงศรีอยุธยามันมีเยอะมากมายขนาดนี้ หลายคนก็เลยอยากใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อตัวที่เราว่ามาคือ สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งถ้าคุณสมัครผ่านทางออนไลน์ ยังได้รับกระเป๋าเดินทางฟรีอีกด้วย

กู้เงิน ธ.ก.ส

ได้รับผลกระทบจากโควิด อยากมีเงินก้อนไว้ใช้ กู้เงิน ธ.ก.ส. นี่แหละปลอดดอกเบี้ยตั้ง 6 เดือน

การกู้เงินแต่ละครั้ง เราเองก็ต้องชั่งใจกับอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่วงเงินกู้เองก็เช่นกัน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีแต่คนได้รับผลกระทบจากโควิด19 ทำให้ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างที่คาดหวัง บริษัทเจ๊ง ธุรกิจปิดตัว และยอดขายลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม การกู้เงิน ธ.ก.ส. อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ เพราะเค้ามีสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้

 

กู้เงิน ธ.ก.ส.ต้องทำยังไง 

สำหรับใครที่ต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส. ให้เราดูวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อตรงนี้ไว้ด้วย เพราะจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยดังนี้

 1. สมัคร Line Official BAAC Family
 2. เลือกเมนู Covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ จาก ธ.ก.ส.
 3. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์ลงไป
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่จำเป็น
 5. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน
 6. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและดงวดชำระ
 7. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
 8. รอการนัดหมายจากธนาคาร

 

คุณสมบัติของคนที่จะขอกู้เงิน ธ.ก.ส. ได้

ด้วยความที่จุดเด่นของการกู้เงิน ธ.ก.ส.  มีเยอะมาก ทำให้มีคนต้องการสูง ทั้ง ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ทั้งดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน และการที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการยื่นกู้ต่าง ๆ นั่นเอง ดังนั้นมาดูคุณสมบัติกันว่า สำหรับคนที่ต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส. จริง ๆ เค้าต้องเป็นแบบไหน

ซึ่งที่เค้าโฟกัสนั้นมีอยู่อย่างเดียวเลย คือ ต้องเป็นเกษตรกร หรือ เป็นครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้นเลย ดังนั้นใครที่กำลังมองหาตัวช่วยสำหรับเกษตรกรอยู่ ก็ลองใช้บริการกู้เงิน ธ.ก.ส. กันได้ รับรองว่าจะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน 

 

และนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้มีธนาคาร หรือสถาบันการเงินมากมายออกสินเชื่อแบบนี้มาเต็มไปหมด และมันจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบได้แน่นอน

บัตรออมสิน

บัตรออมสิน “Prima Card” กดเงินสดได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติทันใจ ฟรีค่าธรรมเนียม 2564 (2021)

หลาย ๆ คนเลือกที่จะใช้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินอย่าง ธนาคารออมสินเองนอกจากจะมีบัตรเครดิตออมสินที่น่าสนใจให้เลือกแล้ว ก็ยังมีบัตรกดเงินสดออมสิน “Prima Card” การันตีว่ากดเงินสดได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติทันใจ ฟรีค่าธรรมเนียม และหากใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรออมสินที่ว่านี้ให้เข้าใจถ่องแท้ล่ะก็ วันนี้เรามีมาแนะนำ

บัตรออมสิน “Prima Card” ช่วยทุกการใช้จ่ายทันทุกช่วงเหตุการณ์ 2564 (2021)

สำหรับบัตรออมสิน “Prima Card” เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์หมุนเวียนใช้จ่าย ไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็ใช้จ่ายได้ทันท่วงที ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม ค่างานแต่ง ค่าซ่อมบ้าน/ซ่อมรถ ปิดหนี้อื่น ๆ หรือใช้จ่ายจิปาถะในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่อปีแบบลดต้นลดดอกเฉลี่ย 28% สามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ทุกธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง (เลือกรายการถอนจากบัญชี “บัตรเครดิต”) ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันให้ยุ่งยาก ปวดหัว ไม่ต้องเสียค่ะรรมเนียมแรกเข้า – รายปี หรือค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าใด ๆ การผ่อนจ่ายหนี้คืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ตามยอดแจ้งหนี้ 

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สมัครทำบัตรออมสิน “Prime Card” 2564 (2021)

ในเรื่องของเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สมัครทำบัตรออมสินนี้นั้น จริง ๆ แล้วไม่ได้ยุ่งยาก อะไร หากมีเงื่อนไขพร้อมก็รอรับผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 – 3 วันทำการ

 • มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • กรณีทำงานเงินเดือนประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • กรณีเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

เรื่องอายุงาน หากเป็นผู้มีเงินเดือนประจำและอาชีพอิสระ ต้องทำงานปัจจุบันมามากกว่า 6 เดือน หากเป็นเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ต้องดำเนินงานปัจจุบันมามากกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัครบัตรออมสิน “Prime Card” 2564 (2021)

 1. ผู้มีเงินเดือนประจำ

– บัตรประชาชน/บัตรรัฐวิสาหกิจ/บัตรข้าราชการ สำเนา)

– หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน สำเนา)

– Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 

– สมุดบัญชีธนาคารระบุชื่อ เลขที่บัญชีผู้สมัคร (สำเนา)

 1. อาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว

– บัตรประชาชน (สำเนา)

– หนังสือการดำเนินธุรกิจ 1 ปี 

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

– สมุดบัญชีธนาคารระบุชื่อ เลขที่บัญชีผู้สมัคร (สำเนา)

– เอกสารแสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงภาษี

มาถึงตรงนี้ใครที่เกิดสนใจอยากสมัครทำบัตรออมสิน “Prime Card” 2564 (2021) ก็สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ เลือกเมนูบัตร และเลือกประเภทบัตร จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน ถูกต้อง กดยืนยัน และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ยิ่งเอกสารครบยิ่งอนุมัติไว..

citi prestige

เปิดรีวิว! citi prestige บัตรเครดิตจาก citibank ประสบการณ์พิเศษในชีวิตที่ต้องลองสัมผัส

เมื่อพูดถึงบัตรเครดิต Citibank อันที่จริงก็มีให้เลือกสมัครอยู่มากมาย ยากจะเลือกได้ แต่ที่อยากให้ลองเก็บไว้พิจารณาสมัครดูหนีไม่พ้น “citi prestige” พร้อมให้คุณเพิ่มประสบการณ์พิเศษในชีวิตที่สักครั้งต้องได้ลองสัมผัสดู โดยวันนี้เราก็มี citi prestige รีวิวมาให้ได้ศึกษาสักหน่อย รับรองว่าจะร้องว้าวและอยากมีคนหนึ่งที่ได้สัมผัส ว่าแล้วก้อย่ามัวรอช้าตามเราด่วน ๆ

บัตรเครดิต citi prestige สมัครพกไว้เพิ่มสีสันต์ให้ชีวิตอย่างลงตัว 2021 (2564)

บัตร citi prestige สิทธิประโยชน์จัดเต็มมากเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาทในประเทศ รับเลยคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน และหากเป็นการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ ทุก 25 บาทรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน และเมื่อใช้จ่ายครบ 12 เดือน ก็จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปีเพิ่มเติมสูงสุดถึง 5% ได้บริการห้องพักรับรองพิเศษทั้งในและนอกประเทศไม่มจำกัดครั้ง (ไม่รวมผู้ติดตาม) ผ่านบัตร Priority Pass กว่า 1,300 แห่ง เมื่อติดต่อเข้าพักโรงแรมและจ่ายผ่านบริการเลขาส่วนตัวซิตี้ ฟรีไปเลยห้องพักคืนที่ 4 (กับโรงแรมที่ร่วมรายการ) ทั้งยังมีบริการลีมูซีน รับ – ส่ง ปีละ 2 ครั้ง ณ สนามบินที่ร่วมรายการทั้งในกรุงเทพ และในเอเชียแปซิฟิก สามารถจองได้ด้วยตนเองที่ Citi Thailand LINE 

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นสินค้าต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก หรือถ้าไม่อยากได้สินค้าจะเป็นเที่ยวบินพร้อมรถเช่าและที่พักโรงแรมได้ หรือจะแลกเป็นเครดิตเงินคืนจากรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรตามหมวดต่าง ๆ ได้ รวมถึงเปลี่ยนยอดบัตร citi prestige 2021 เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน พิเศษสมัครตอนนี้ได้โปรโมชั่น ผ่อน 0 3 เดือน

เงื่อนไขการสมัครทำบัตร citi prestige 2564

 1. citi prestige ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. citi prestige เงินเดือนขั้นต่ำกำหนด 15,000 บาท
 3. citi prestige ต้องทำงานปัจจุบันมามากกว่า 6 เดือน (พนักงานประจำ) และดำเนินงานมามากกว่า 1 ปี (เจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว)

ในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครทำบัตร citi prestige 2564 นั้น ได้แก่ บัตรประชาชน/บัจรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ (สำเนา), หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน, ทะเบียนบ้าน (สำเนา), บัญชีธนาคารส่วนตัวผู้สมัคร ย้อนหลัง 3 เดือน และหนังสือจดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (เจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว)

มาถึงตรงนี้ใครสนใจอย่างมาก ต้องการสมัคร citi prestige จริง ๆ ธนาคารซิตี้แบงก์กำหนดให้ทำบัตรผ่านออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.citibank.co.th/ จากนั้นเลือกสมัครบัตรเครดิต เลือกประเภทบัตร (ในที่นี้เป็นบัตรเครดิต citi prestige) กรอกรายละเอียดที่ระบบต้องการ แล้วกดยืนยัน สุดท้ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ยิ่งเตรียมเอกสารครบก็ยิ่งลุ้นอนุมัติผลผ่านเร็ว บอกเลยว่าการตัดสินใจสมัครบัตร citi prestige ของคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน